អបអរសាទរ បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧ទាំង២៤រូបជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង

កម្សាន្ត៖ កម្មវិធី Miss Teen International Cambodia កំពុងបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់ប្អូនៗនារីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅដើមឆ្នាំ២០២៣។ ហើយបេក្ខនារីដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យ អាចចូលផ្ញើរសារតាមរយៈប្រអប់សារក្នុងផេកផ្លូវការ Miss Teen International Cambodia បាន។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងវគ្គជម្រុះរូបថតនេះ កម្មវិធីជ្រើសរើសយកត្រឹមតែចំនួន២៥០នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅកាន់វគ្គសម្ភាសបន្តជាមួយនឹងគណៈកម្មការ។ ក្នុងនោះដែរ ពីកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានជូនដំណឹងថា នឹងបិទទទួលពាក្យនៅចុងខែកញ្ញានេះ។ ក្នុងនោះដែរ ថ្មីៗនេះកម្មវិធី Miss Teen International Cambodia បានបង្ហោះរូបបេក្ខនារីចំនួន២៤រូបបន្ថែម ដែលជាក្រុមទី៧ជាប់វគ្គជម្រុះដំបូង ហើយបេក្ខនារីជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់ផងដែរ។ គួបញ្ជាក់ផងដែរថា ដោយសារមានបេក្ខនារីកើតឆ្នាំ២០០២ ចង់ដាក់ពាក្យច្រើន ទើបក្រុមហ៊ុនសម្រេចបើកទទួលពាក្យ បេក្ខនារីមានអាយុចន្លោះពី១៤ឆ្នាំ ដល់ ២០ឆ្នាំ ឬអ្នកកើតឆ្នាំ២០០២ ដល់ ២០០៨។ គណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីប្រកួត Miss Teen International Cambodia 2023 នឹងធ្វើការណាត់ប្អូនៗ ដើម្បីមកសម្ភាសន៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ហើយចំពោះរូបភាពបេក្ខនារី ចំនួនមួយLikeស្មើនឹង១ពិន្ទុ និងចុចស៊ែរមួយស្មើនឹង១ពិន្ទុ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ 
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧
បេក្ខនារី Miss Teen International Cambodia 2023 ក្រុមទី៧